Udsmykning af Hvalsø Bio

Udsmykning af Hvalsø Bio

Efter udvidelsen af Hvalsø Bio ønsker bestyrelsen at udsmykke cafeens endevæg mod øst.

Vi har modtaget en donation på 10.000 kr. af den håndværkergruppe, der forestod byggeriet.

På den baggrund vil vi - gennem vor hjemmeside, lokale aviser og Lejre Kunstforening - bede kunstnere om forslag til udsmykning på nedennævnte betingelser.

Kunstværket skal

  • ”omkranse” åbningen mod trappen til operatørrummet, og kan i begrænset omfang grene sig ud på sydvæggen over trappen til kælderlokale og på væggen til venstre herfor. Fladerne er vist på vedlagte illustrationer.
  • spille sammen med rummet og dets interiør.
  • give beskueren følelsen/indtryk af filmens verden
  • hele tiden give de besøgende indtryk, inspiration, oplevelse bl. a. på grund af dets mangfoldighed, detaljeringsgrad, måske udskiftninger/variationer af elementer o. lign.

Vi ser gerne et reliefagtigt/collageagtigt kunstværk med dybde – tredimensionelt.

Der er ingen begrænsning i materialevalg, men der skal i konstruktionen tænkes på rengøring og vedligeholdelse.

Hvis kunstværket er en flade, må det ikke males på væggen.

Tilføjelse 16/1 2018: Kunstværket kan dog males på væggen, hvis der anvendes materialer, der er vaskbare.

Som nævnt har vi 10.000 kr. til rådighed til udsmykning ekskl. ophængning. Hvis der indleveres forslag, der overstiger dette beløb, og som bestyrelsen ønsker at købe, vil vi søge at fremskaffe de resterende midler op til i alt 50.000 kr. ekskl. ophængning.

Forslag i form af tegninger, skitser, modeller mv. samt beskrivelser, pris mv, der sandsynliggør forslaget, skal indleveres senest 28/2 2018 hos Hvalsø Bios næstformand Ole Meibom, Ellemosen 5, 4330 Hvalsø. I lukket kuvert afleveres kunstnerens navn og adresse samt e-mail og telefonnummer. Hvis forslaget ikke kan placeres i postkasse, skal tid aftales på telefon 2046 9681.

De indkomne forslag vurderes af et udvalg bestående af Mogens Petersen, Jytte Saugmann og Vivi Holm fra Lejre Kunstforening samt Peter Langager, Ole Meibom og Varny Hansen fra Hvalsø Bio.

Udvalget indstiller til Hvalsø Bios bestyrelse, der foretager det endelige valg.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til ikke at vælge et af de indleverede forslag.

Bestyrelsen vil tilstræbe at træffe sin afgørelse inden udgangen af marts måned 2018. Og alle deltagere vil blive informeret pr. mail.

Interesserede kunstnere kan møde repræsentanter fra Hvalsø Bio og bese lokaliteterne tirsdag den 16/1 2018 kl. 16.00 – 18.00.

Biografens café er i øvrigt altid åben 1 time før hver forestilling.

Se bilag med mål og placering her.

04.01.2018.