Login i Deltaplan

(Bl.a. vagtplanen)

Vejledning til Deltaplan fra april 2023:

DeltaplanVejledning2023 | Hvalsø Bio (hvalsoebio.dk)

Her kan alle aktive logge ind og tjekke kalenderen

Via ovenstående link kan alle aktive i Hvalsø bio se, hvilke aktiviteter der finder sted i biografen.

Bruger og password til at se kalenderen, har du fået tilsendt. Hvis du ikke kan huske det, kan du sende en mail til hanne01olsen@icloud.com, som vil tilsende dig informationerne.

Her kan ansvarlige for opdatering logge ind

Via ovenstående link kan aktive, der er ansvarlige for at opdatere arrangementer i kalenderen, få adgang til at opdatere kalenderen.

Bruger og password til at opdatere kalenderen, har du fået tilsendt. Hvis du ikke kan huske det, kan du sende en mail til hanne01olsen@icloud.com, som vil tilsende dig informationerne.